Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Konstytucji 3 Maja 2
09-200 Sierpc

tel: 24 200 25 35
rejestracja@czpsierpc.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: zamknięte

 • ul. Konstytucji 3 Maja 2, 09-200 Sierpc
 • Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 20:00; sb: 08:00 – 16:00

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest kluczowym elementem procesu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego. Stanowi ona pierwszy krok w zrozumieniu problemów i potrzeb młodych pacjentów, co pozwala na opracowanie odpowiednich strategii terapeutycznych i planów wsparcia.

Jakie są cele diagnozy psychologicznej?

Nasza kompleksowa diagnoza psychologiczna ma na celu:

 • zrozumienie specyficznych potrzeb i trudności dziecka lub nastolatka
 • identyfikację zasobów i potencjału, które mogą wspierać proces zdrowienia
 • wyznaczenie kierunku dalszej terapii i odpowiednich form wsparcia

Diagnoza psychologiczna to złożony proces, który obejmuje zbieranie szczegółowych informacji o funkcjonowaniu psychicznym młodego pacjenta. W naszym centrum pracują doświadczeni psychologowie i specjaliści zdrowia psychicznego, którzy stosują najnowsze metody oraz standaryzowane narzędzia diagnostyczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać pełny i dokładny obraz stanu psychicznego dziecka lub nastolatka.

Nasi specjaliści wykorzystują:

 • różnorodne metody diagnostyczne – wywiady, obserwacje, testy psychologiczne
 • wystandaryzowane narzędzia – testy i kwestionariusze dostosowane do wieku i problemów pacjenta
 • najnowocześniejszą wiedzę – zastosowanie aktualnych i sprawdzonych metod diagnostycznych.

Jakie są etapy diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest częścią kompleksowego procesu zrozumienia problemów i potrzeb dziecka lub nastolatka, a także odkrywania jego mocnych stron.

Wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi

Proces rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Celem jest zgromadzenie jak najwięcej informacji na temat historii trudności, z jakimi boryka się rodzina, oraz dotychczasowych prób ich rozwiązania. W wywiadzie poruszane są takie kwestie jak:

 • historia rozwoju dziecka – pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu oraz kamieni milowych w rozwoju, takich jak pierwszy krok czy pierwsze słowa
 • zdrowie fizyczne i psychiczne – informacje o wcześniejszych problemach zdrowotnych dziecka, nawykach żywieniowych, wzorcach snu i ogólnym stanie zdrowia
 • funkcjonowanie w różnych sferach życia – analiza relacji rodzinnych, sytuacji szkolnej, relacji z rówieśnikami i innych aspektów życia społecznego dziecka.

Poznanie tych aspektów pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu, w którym rozwija się dziecko, oraz identyfikację potencjalnych czynników wpływających na jego obecne trudności, jak również tych, które mogą wspierać proces powrotu do zdrowia.

Rozmowa z pacjentem

Rozmowa z dzieckiem lub nastolatkiem jest zawsze dostosowana do jego wieku i poziomu rozwoju, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Przebiega ona w atmosferze zaufania, gdzie psycholog zadaje pytania dotyczące uczuć, myśli, zachowań oraz relacji dziecka. Specjalista stara się zrozumieć, jak dziecko postrzega siebie i swoje otoczenie, a także jakie ma problemy i obawy. Celem tej rozmowy jest uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji z perspektywy dziecka, co pozwala na dokładniejsze zrozumienie jego trudności i sposobu postrzegania rzeczywistości.

Testy psychologiczne i kwestionariusze

W procesie diagnozy psychologicznej stosujemy testy i kwestionariusze, które pomagają obiektywnie ocenić różne aspekty funkcjonowania psychicznego dziecka. Wykorzystujemy między innymi testy inteligencji, testy oceniające pamięć, uwagę, umiejętności społeczne, a także testy mierzące poziom lęku i nastroju. Wyniki tych testów są kluczowe w formułowaniu wniosków diagnostycznych i planowaniu dalszej terapii. Ważne jest, aby testy były przeprowadzane w przyjaznej i spokojnej atmosferze, co pozwala dziecku czuć się swobodnie i skupić na zadaniach.

Obserwacja

Obserwowanie zachowań dziecka jest kluczową częścią procesu diagnozy. Może to odbywać się podczas sesji diagnostycznych, w trakcie interakcji z rodzicami, w grupach rówieśniczych, a także w codziennych sytuacjach, takich jak szkoła. Psycholog przygląda się, jak dziecko komunikuje się, radzi sobie ze stresem, współpracuje z innymi, rozwiązuje problemy i wyraża emocje. Te obserwacje dostarczają istotnych informacji na temat zachowania dziecka w różnych sytuacjach, co pozwala lepiej zrozumieć jego wyzwania i zasoby.

Zakończenie diagnozy

Po zakończeniu diagnozy psychologicznej odbywa się spotkanie z rodzicami oraz dzieckiem lub nastolatkiem, podczas którego omawiane są wyniki i wnioski. Na tej podstawie opracowywany jest Indywidualny Plan Zdrowienia, który zawiera szczegółowy opis trudności i mocnych stron oraz plan dalszych działań terapeutycznych.

Indywidualny Plan Zdrowienia jest kontraktem zawartym pomiędzy Centrum a pacjentem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Dokument ten wspiera proces zdrowienia poprzez realizację ustalonych celów terapeutycznych przy zastosowaniu odpowiednich metod wsparcia i terapii.


Dlaczego diagnoza psychologiczna jest kluczowa?

Diagnoza psychologiczna stanowi fundamentalny krok w skutecznym leczeniu i wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzięki dokładnej diagnozie możliwe jest:

 • rozpoznanie problemów, potrzeb i mocnych stron – zrozumienie źródła trudności dziecka oraz jego zasobów umożliwia trafne zidentyfikowanie problemów i stworzenie spersonalizowanego planu terapii
 • dobranie odpowiednich metod terapeutycznych – na podstawie wyników diagnozy możemy wybrać najskuteczniejsze metody terapii i interwencje, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka
 • wspieranie rodzin – rodzice i opiekunowie zyskują cenne informacje, które pomagają im lepiej zrozumieć problem dziecka oraz ich rolę w procesie zdrowienia
 • monitorowanie postępów – regularna diagnoza umożliwia śledzenie postępów terapii i wprowadzanie koniecznych modyfikacji w planie leczenia.

Nasze podejście

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sierpcu podchodzimy do każdego pacjenta holistycznie i indywidualnie. Nasz zespół, składający się z doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i psychiatrów, współpracuje, aby zapewnić pełne wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Oferujemy:

 • Indywidualne podejście do Pacjenta

Wspólnie z pacjentem i jego rodziną, biorąc pod uwagę ich potrzeby i zasoby, tworzymy Indywidualny Plan Zdrowienia. Uwzględniamy wszystkie aspekty życia dziecka, takie jak jego środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze, aby zapewnić najbardziej skuteczne wsparcie. Wierzymy, że rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Dlatego współpracujemy z rodzicami i opiekunami na każdym etapie diagnozy i terapii, oferując im wsparcie, psychoedukację oraz oraz zachęcając ich do aktywnego udziału w pracy na rzecz dziecka lub nastolatka.

 • Holistyczne podejście do zdrowia psychicznego

Nasze podejście koncentruje się nie tylko na leczeniu objawów, ale również na zrozumieniu przyczyn problemów psychicznych i emocjonalnych. Staramy się poprawić ogólny dobrostan dziecka, uwzględniając jego potrzeby emocjonalne, społeczne, edukacyjne i fizyczne. Nasz zespół, składający się z psychologów, terapeutów, psychiatrów, pedagogów i innych specjalistów, wspólnie pracuje nad diagnozą i planem leczenia, aby zapewnić wszechstronną opiekę, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty zdrowia psychicznego dziecka.

 • Profesjonalizm i doświadczenie

Nasi specjaliści mają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Regularnie uczestniczą w szkoleniach i kursach, aby być na bieżąco z najnowszymi metodami i technikami terapeutycznymi. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zapewniając pełną poufność i ochronę prywatności naszych pacjentów. Budujemy zaufanie poprzez otwartą komunikację i empatyczne podejście do każdego pacjenta.

 • Nowoczesne metody

W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze narzędzia diagnostyczne i testy psychologiczne, które umożliwiają precyzyjną ocenę stanu psychicznego dziecka. Nasz zespół jest zróżnicowany i stosuje podejścia terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 • Zaangażowanie w edukację i profilaktykę

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla rodziców, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby swoich dzieci i nauczyć się skutecznych metod wsparcia. Edukujemy ich na temat rozwoju emocjonalnego, radzenia sobie ze stresem oraz budowania zdrowych relacji rodzinnych. Kładziemy duży nacisk na działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie problemom zdrowia psychicznego. Współpracujemy ze szkołami i innymi instytucjami, aby promować zdrowie psychiczne i wspierać rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sierpcu dążymy do zapewnienia wszechstronnej i indywidualnie dopasowanej opieki, która wspiera zdrowie psychiczne i rozwój naszych pacjentów. Dzięki holistycznemu podejściu, współpracy z rodziną, profesjonalizmowi naszych specjalistów oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi, możemy skutecznie wspierać dzieci i młodzież w powrocie do dobrostanu psychicznego.  

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług diagnostycznych i terapeutycznych, aby razem dążyć do poprawy jakości życia Twojego dziecka i całej rodziny.